toppbildeKURS I MESTRING AV HØYDER 2018

• 3 dagers kurs i Aurlandsdalen
1 dagers kurs i Østmarka

Vedlikeholdstrening på Kolsåstoppen
Tur i SunnmørsalpenePåmelding til alle kurs:

haaseth@sevri.no , tlf. 63 83 06 51/920 21 972 eller
Øyvind Haaseth, Ekornvn. 14, 2014 Blystadlia.


Deltageravgift innbetales til kontonr. 6203.05.15167. Innbetalingsdato vil gjelde som "kølapp" dersom pågangen blir større enn kapasiteten
. Så snart kvittering for innbetaling foreligger vil du motta en bekreftelse for tildelt kursplass. Ved avbstilling mindre enn 2 uker før avreise, refunderes ikke beløpet uten at det fremvises gyldig legeerklæring. Avmelding meldes snarest. Kr 150,- beholdes til å dekke administrative kostnader uavhengig av årsak og tidspunkt for avmelding.


 

"MESTRE ANGST I FJELLET" 2018

Et kurstilbud for folk som sliter med høydeskrekk i fjellet.
Holdes i Aurlandsdalen v/ Øvstebø Turisthytte

 

Kurs 

29/6-1/7-2018

 


For hvem?


Du er kanskje en av de som sliter med å passere smale stier i bratt lende, skrånende berg, broer over fossende elvejuv, m.m. Du er redd for å skade deg eller redd for å bli stående igjen handlingslammet, mens resten av gjengen venter på deg. Angsten hindrer deg i å dra på venneturer eller arrangerte DNT-turer, turer du gjerne skulle blitt med på. Du ønsker å lære hvordan du skal takle angsten når den dukker opp?
Du ønsker å få mer innsikt i hvordan kroppen, følelsene og tankene påvirker hverandre. Og du trenger å trene på å mestre angsten sammen med andre som sliter med det samme. Og du trenger tips på hvordan forebygge truende og angstskapende situasjoner. Hvis dette stemmer for deg, så kan dette være et kurs du har nytte av.

Viktig forutsetning for deltagelse er m.a.o. at du er motivert for å jobbe med høydeskrekken din. Det forventes alminnelig god fysisk form hos deltagerne. Dersom du har en alvorlig fysisk sykdom eks. hjertelidelse, astma, magesår, må du avklare din deltagelse med din lege og undertegnede før du bestemmer deg. Ellers er kurset åpent for alle, uansett alder, kvinne eller mann.


Målet med kurset:

Det overordnede er at kurset skal hjelpe deg mot større turglede, naturopplevelser og bevegelsesfrihet i fjellheimen. Målet er å utvikle dine bevegelsesferdigheter, bli tryggere på egne angstreaksjoner, og håndtere angsten slik at du kan mestre vanskelig terreng.


Tilbakemeldinger fra deltagere

Siden 1997 har jeg avholdt 2-3 sommerkurs hvert år. Tilbakemeldingene er positive noe følgende sitater fra kurset antyder;

”Et supert kurs for alle med høydeskrekk/angst og som ønsker å gjøre noe med det. Selv om kurset var tøft og dagene krevende, sitter jeg igjen med gode minner av kursregien, samholdet i gruppa og ikke minst naturen i Aurlandsdalen”.

”Mestre ting som jeg i utgangspunktet trodde ville bli vanskelig. Flotte turer sammen med kjekke kursdeltagere og kursleder. En god investering for fremtiden”.

På hengebrua

"Jeg har klart å gå over hengebroa ved Rjukandefossen i Hemsedal!! Da jeg kom dit, kunne jeg ikke skjønne at jeg hadde stått fast der tidligere og fått svettetokter av broen. Det gikk helt fint. Klarte å stoppe på midten, gå fram og tilbake, ta bilder av fossen, se ned, gynge!".

"Jeg har lært noe om hvordan det er tryggest å gå i farlig terreng." 

"Det ble en aha-opplevelse for meg. Det er lov og helt rimelig å kjenne angst når en står på hengebroa og ser det elvejuvet under seg".


"Jeg hadde nok kommet meg opp på Preikestolen også uten kurs, men neppe vært i stand til å nyte turen. Nå gjorde jeg det i fullt monn. Spesielt morsomt var det å klatre på fjellet over Preikestolen og se ned på den".

"Siden vi var i Aurlandsdalen har jeg vært på Kolsåstoppen og på Skaugumåsen. Etter litt tilvenning gikk jeg helt ut på kanten begge steder. Kurset har hjulpet meg mye"

"I ettertid har jeg tenkt ofte tilbake til det kurset vi var igjennom. Det var kjempebra! Som oppfølging hadde jeg en liten tur til noen av de lavere delene av de franske alper hvor jeg fikk utfordret "skrekken" min ganske godt. Det var med stor glede jeg erfarte at de teknikkene vi lærte fungerte ganske bra."

"Selv om den ene kursdagen var fæl, har kurset likevel hatt en positiv ettervirkning. Jeg har etterpå regelmessig oppsøkt høyder. Blant annet en 50 meters høy skrent/skråning i hjemtraktene som jeg har følt ubehag i. Nå er den helt uproblematisk! Jeg har også gått opp sydsiden av Prestkampen i Gausdal, klarte ikke det for 2 år siden."


Om kurset


Kurset foregår i friluft. Kurset er lagt opp med praktisk ferdighetstrening og eksponering for angstvekkende situasjoner, dvs. at vi oppsøker bratte steder, skrenter, broer, m.m. Vi holder oss på natursti eller like ved natursti og der hvor det er naturlig å ferdes. Vanlig fjellutstyr, fjellstøvler og tursekk er tilstrekkelig på kurset. Kurset begynner fredag morgen kl. 09 og avsluttes ca. kl. 15 søndag. Det anbefales overnatting på Øvstebø fra torsdag dersom du ikke bor i nærheten av Øvstebø.

Gruppen består av maksimum 6 deltagere. Gruppen holdes samlet og utgjør en ressurs for hverandre. Du prøver etter beste evne å dele dine tanker og følelser åpent og ærlig med de andre når vanskelige situasjoner oppstår.

Så langt som mulig håper jeg også å kunne dele litt av friluftslivets gleder og historie med dere underveis. Vi vil også kunne berøre tema knyttet til forebyggende arbeid i friluftslivet, førstehjelp og den organiserte redningstjenesten i Norge.

Det forutsettes minimum 4 deltagere for at kurset avholdes som planlagt. Dersom kurset avlyses, varsles dette raskest mulig. Jeg vil i slike tilfeller prøve å slå sammen kurs og ringe dere om hvilke alternative kurs som du kan delta i. Kursavgift refunderes i sin helhet hvis jeg avlyser kurset.

Ca. 1 uke før kursstart vil du få et brev med detaljerte opplysninger om sted, utstyr, kart m.m. Vedlagt følger også et kurshefte som beskriver prinsippene og teknikkene ved metoden det jobbes etter.


Pris


Prisen for kurset er kr 1900,-. Ved avbestilling mindre enn 2 uker før avreise, refunderes ikke beløpet uten at det fremvises gyldig legeerklæring. Avmelding grunnet skade/sykdom meldes raskest mulig før kursstart. Kr 150,- beholdes til dekking av administrative utgifter.

Ved stor pågang vil de som har betalt raskest ha fortrinn. Innbetalingsdato gjelder som "kølapp". Så snart kvittering for innbetaling foreligger, vil du få en bekreftelse på tildelt plass.

For kost og losji på Øvstebø Turisthytte er prisen (2009) kr 620,- pr. døgn med lakenpose og kr 660,- pr. døgn for oppreid seng. Dette er iht. DNTs medlemspriser. Inkludert er 3 retters middag, frokost og nistepakke med termos. Kursdeltagere betaler tilsvarende DNT medlemsskap. Betaling skjer på stedet til hyttevert. Jeg bestiller plass for alle deltagere. Dere melder i forveien ifra om ankomsttid, evt. middagsbestilling første kveld og om dere ønsker oppreid seng.


Kursleder

Les omtale av meg her.


Annet

Kurset "mestre angst i fjellet" er  omtalt i Fjell og Vidde nr. 7/97, side 44-47. Det har vært innslag om kurset i en rekke aviser, i P1 (Her-og Nå), distriktsendinger i Møre & Romsdal og Sogn & Fjordane samt kveldsnyheten i TV2. Kurset ble også presentert i Lørdagsrevyen (NRK 1) høsten 2000 og på helside i Aftenposten i 2003. Se artikkel

I mars 2000 "debuterte" journalisten Anne Fogt med boken "Eventyret som aldri tar slutt" . Hun har vært kursdeltager og har viet et kapitel om sine opplevelser som kursdeltager. Boka gis ut på Akribe forlag, ISBN 82-7950-004-9. En inspirende bok for deg som er opptatt av natur, helse og livsglede. Boken ble også anmeldt i Tidsskriftet for Norsk Psykologforening nr.1, 2001 s. 43.

Som forberedelse til kurs og tur, kan boken "Aurlandsdalen - ei kulturhistorisk vandring fra fjell til fjære" være nyttig å lese. Den er gitt ut på Cappelen av Trond Bach og Johannes Gjerdåker (1994). I tillegg vil jeg nevne boken "Trange rom og åpne plasser" av Berge/Repål utgitt på Tano (1997). Det er en praktisk rettet bok mot hjelp til mestring av angst, panikk og fobier. 

"MESTRING AV HØYDESKREKK"

Dagskurs v/Hauktjern i Østmarka/Oslo
 
Kurs: Etter nærmere avtale

 
Dette er et dagskurs for alle interesserte som sliter med høydeskrekk. Området rundt Hauktjern er et godt egnet område for trening og læring med fast fjell, stier og varierende terreng med vekslende høyder og avsatser med utsikt. Målet er å bli tryggere på egne angstreaksjoner og ta i bruk en metode som gjør deg i stand til å håndtere og mestre høydeskrekken bedre enn tidligere. Kurset bygger på samme metode og prinsipper benyttet ved 3 dagers kurs i Aurlandsdalen. Dvs. praktisk ferdighetstrening, gradvis eksponering til høyder, kroppsbevissthetstrening/pusteøvelser og risikovurdering. Alle deltakere får tilsendt et kurshefte i forkant som beskriver prinsippene og teknikkene ved metoden det jobbes etter.

Viktig forutsetning for å lykkes er motivasjon for å utfordre høydeskrekken og inneha alminnelig god fysisk form. Dersom du har en alvorlig fysisk sykdom eks. hjertelidelse, astma, magesår, må du avklare deltagelse med din lege og undertegnede før du bestemmer deg. Ellers er kurset åpent for alle uansett alder, kvinne eller mann. En deltaker skrev følgende etter siste kurs i høst:

"Dette høydeskrekk-kurset har vært midt i blinken for meg. Jeg har i etterkant vært i Hauktjernskløftene flere ganger, også sammen med min samboer. Og jeg var "tøffere" enn han - helt utrolig. Jeg har også greid å kvitte meg med flyskrekken. Dette er magisk. Men jeg regner med at jeg fortsatt må trene."

"Jeg har hatt stort utbytte av kurset! Stoler på mine egne bein og puster skikkelig. Er ikke redd for at jeg skal ramle. Jeg øver jevnlig - og skal gå Besseggen til sommeren. Takket være deg blir det en trivelig tur for hele familien."


Oppmøte vil være på parkeringsplass v/Østmarkseter kl. 10. Innmarsj til Hauktjern er ca. 1,5 km. Kurset tar minimum 5-6 timer. Prisen vil være kr 850,-. Gjennomføring forutsetter minimum 4 deltagere, maks 6 deltagere. Dersom du ønsker å delta, men datoer for kursdag ikke passer deg, ta likevel kontakt slik at alternative datoer kan avtales.
"VEDLIKEHOLDSTRENING"

Ta kontakt dersom det er behov for slik
vedlikeholdstrening evt. individuell trening.


Dette er for deg som har vært på kurs tidligere. Har du et ønske om å komme sammen med andre som trener på å takle høydeskrekk, kan dette være en nyttig anledning til å oppfriskning av kunnskap og teknikker, og komme enda et skritt lenger. Det gir også rom for erfaringsutveksling og nyttige tips til hverandre.


Sted, dato, tidspunkt og pris avtales direkte med u.t.


"TUR I SUNNMØRSALPENE 2018"

Kursdato: 10-12. august (fredag e.m. - søndag e.m. To dagsturer

Les reisebeskrivelse fra Sunnmørsalpene 2008 her.

Sunnmørsfjella er sjeldent et naturlig turvalg for folk med høydeskrekk.
Disse majestetiske, svimlende, blinkende tindene som bergtar mennesker med sitt utsyn og luftighet over fjord og hav. Sunnmøre er et Nordland som er flyttet mot syd, en Jotunheimen som svømmer på bølgene, ifølge Kristoffer Randers. Han utgav i 1890 boken "Søndmøre reisehaandbok" (Randersboka) hvor steder, turruter og toppturer er godt beskrevet.

Likevel er det fantastiske topper som er oppnåelig uten klatreutstyr, og som vi sammen under kyndig veiledning kan lykkes i å nå med tålmodig gange, godt humør og fornuftige veivalg. På utfordring fra tidligere deltagere fra kurs i Aurlandsdalen, har jeg valgt indre Sunnmøre som tursted for dere som vil ha utfordring i fjellet.

Slogen         
Slogen    

Slogen (1564 m.o.h.) og Jakta (1588 m.o.h.) er to topper på hver side av Nordangsdalen ved Hjørundfjorden som vi prøver å nå. Om Slogen har Randers sagt at: "Kan man elske en tind så elsker jeg denne". En elegant og majestetisk topp som imponerer de fleste, også utlendinger. "One of the proudest in Europe" skrev William C. Slingsby i 1884 i skyssboka på Rise (Sæbø). Den reiser seg fra bunnen av Norangsdalen og topper seg i en spiss pyramide. Tiltross for sin luftighet, er det en god fjellsti, godt fjell og en trenger ikke ekstrautstyr for å lykkes med å nå toppen. På den andre siden ligger Jakta. Den er omtrent samme høyde som Slogen, ikke så elegant, men svær som en koloss og likevel spiss. Den gir en fantastisk utsikt over Hjørundfjorden. Flere andre fine topper ligger også i nærheten, men hvilken topp som blir utgangspunkt for 3 dags toppvandring bestemmer vi i fellesskap siste dag.


Turopplegg

Turene til Jakta og Slogen vil passe for dere som har hatt nytte av mine kurs i mestring av høydeskrekk og andre som har lyst å oppleve disse Sunnmørsfjellene i en gruppe med andre, og under veiledning og turledelse av undertegnede. Turene tilsvarer gradering 4-5 støvler på DNTs turer dvs. 8-9 timers tur, lett dagstursekk, og for oss ca. 1500 meters stigning og retur.
Dette forutsetter at du som deltager er i alminnelig god fysisk form. Hvis du har hatt/har hjertesykdom, astma, bein-kne skader eller andre fysiske plager som kan virke hemmende på deg, vil jeg be deg ta kontakt direkte med meg for å avklare din deltagelse.

Påmelding

Deltageravgiften på kr 1000,- innbetales til Sævri
(knr. 6203.05.15167).

Påmelding gjøres på mail haaseth@sevri.no, brev eller pr. mobiltelefon 920 21 972. Maksimum 10 deltagere. Praktiske opplysninger om turen, ankomst, utstyr, kart m.m. sendes deltagerne ca. 1 uke før avreise.

Velkommen til uforglemmelige dager i Sunnmørsfjellene.

Litteraturtips
1)    Sunnmøre. Fra tare til tind. DNTs årbok 2003.
2)    Sunnmøre. Kristoffer Randers. 5 reviderte utgave. Ålesund og Sunnmøre Turistforening. 1989.
3)    Norge. Den Nordlige Arena. William C. Slingsby. s 85-93, 135-136
m.m. ISBN 82˜504-2076-4
4)    Norske Krem Topper. Erik W. Thommessen. s 340-350. ISBN
82-7981-023-4. Også gitt ut på Bokklubben Villmarksliv.


Til toppen


Tilbake til hovedsiden