toppbildeFOBI-BEHANDLING

Å ha en fobi, innebærer at du har en konkret angst angst eller frykt for spesielle situasjoner, eks. heis, trange rom, tuneller, flyreiser, tog/T-bane, høyder, mørke, torden, dyr, innsekter, sykehus m.m.

Disse angstformene er vanlige og for noen blir de såpass plagsomme og ubehagelige at de hemmer deg i dagliglivet, reduserer din bevegelsesfrihet og kanskje påvirker familielivet ved at andre må ta hensyn til deg. Kanskje skaper det problemer i jobbsammenheng også! Mange som sliter med slike spesifikke fobier,  føler at livskvalitet er redusert.

Sett i et livstids-perspektiv, antar en at 16% av kvinnene og 7% av mennene vil få en fobi slik at en må søke profesjonell hjelp.

Dersom du kun sliter med en slik fobi(er) og ikke har "tilleggslidelser" (mer generell angst, depresjon m.m.), er behandlingsutsiktene gode. Bruk av kognitiv atferdsterapi gir god behandlingseffekt og er godt dokumentert forskningsmessig. Dette innebærer blant annet bruk av gradvis eksponering (oppsøke angstvekkende situasnjoner) og praktisk målrettet trening, økt kroppsbevissthet, pusteøvelser, avslapningsteknikker, bruk av kognitive teknikker som risikovurdering, subjektiv - objektiv fare, rasjonelle - irrasjonelle tankemønstre, dvs. trening i å bruke tankene som en ressurs i angstmestring.

Antatt behandlingstid: 3-15 timer over 1-3 måneder. Hjemmetrening er ofte nødvendig.

Ta kontakt med meg dersom du ønsker hjelp eller  vil drøfte din situasjon med en fagkyndig person.

Til toppen

Tilbake til hovedsiden